Svoju misiju, proizvodnje i prodaje konditorskih proizvoda, poslovni uspeh i dalji razvoj Žitoprerada DM gradi vrhunskim kvalitetom svojih usluga i proizvoda uvek bezbednih za konzumiranje, kojima u potpunosti ispunjava:

  • zahteve i očekivanja korisnika i postiže njihovo zadovoljstvo
  • zahteve važećih zakona i propisa
  • sopstvene zahteve i ciljeve

što ostvaruje stručnim radom svih zaposlenih, istraživanjem, razvojem i inoviranjem metoda i postupaka rada uslovljenim dostignućima nauke, potrebama tržišta i zajednice, sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika, vlasnika, zaposlenih i društva u celini i  zaštite životne sredine.

Žitoprerada DM ima viziju da bude prepoznatljiv, uspešan i cenjen proizvođač konditorskih proizvoda u regionu, što temelji na dugogodišnjoj uspešnoj poslovnoj politici i strateškim ciljevima da do kraja ove decenije postane i ostane u društvu najboljih u prehrambenoj, konditorskoj industriji na prostoru Balkana, uz:

  • unapređenje tržišnih pozicija i osvajanje novih tržišta,
  • očuvanje interesa preduzeća i
  • ispunjavanje ličnih interesa svih zaposlenih.

Svoje ciljeve Žitoprerada DM realizuje uvođenjem i doslednom primenom:

Sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenim sa zahtevima standarda

ISO 9001:2008

Međunarodnog standarda za kontrolu kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

IFS Food Verzija 6, International Featured Standards

uz dosledno poštovanje HACCP principa

Osnovu primenjenog integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednosti hrane čine osposobljenost zaposlenih, jasna odgovornost svakog pojedinca i svih funkcija, adekvatan menadžment i obezbeđenje svih potrebnih resursa.

 

Novi Bečej,  avgust  2014. godine